fbpx

PELİKAN ANASINIFINDA DEĞERLER EĞİTİMİ

Pelikan Eğitim Kurumları olarak değerler eğitimi bizim için çok önemli bir yere sahiptir. Değerler eğitimi içinde yer alan unsurlar şunlardır: adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk ve yardımseverlik… Bu doğrultuda; sorgulayan, toplumu olumlu yönde etkileyen, çevresine duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu donanımları erken yaşta kazanan öğrencilerimizin gelecekte topluma katkı sağlayan ve üreten  bireyler olmasını hedefliyoruz.