fbpx

FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARI

Fen ve doğa etkinliklerine okul öncesi dönem çocuklarının bakış açısı farklıdır. Onlar, farklı düşünürler, her şeyin merkezindedirler, yaratıcıdırlar. Bu dönem çocuklarının düşünce merkezinde merak duygusu vardır. Bu duygu da onları soru sormaya yöneltir. Fen ve doğa etkinlikleriyle bu soruların cevaplarını bulabilirler. Pelikan Eğitim Kurumları olarak fen ve doğa etkinlikleriyle amaçlarımız şunlardır;

  • Çocuğun önce kendisini sonra çevresini tanımasını sağlamak,
  • Problem çözme becerilerini aktif olarak kullanmalarını desteklemek,
  • Yaratıcı düşüncenin gelişimine katkıda bulunmak,
  • Neden sonuç ilişkisi kurarak olay ve olguları tam olarak kavramalarını sağlamak,
  • Fen etkinlikleri ( oyun, deney vb. ) yoluyla öğrenmeler arasında ilişki kurarak kalıcı öğrenmeler oluşturmak,
  • Çok yönlü ( beden, zihin, duygu, sosyal, öz bakım ) gelişimlerine katkıda bulunmak,
  • Çocukları bir üst eğitim kurumuna ( ilkokul ) hazır hale getirmek.