fbpx

PELİKAN ANASINIFINDA TÜRKÇE DİL EĞİTİMİ

Türkçe eğitimimizde öğrencilerimize ana dillerinin temel özelliklerini kavratarak öğrencilerimizi sözlü iletişim, kendini doğru bir şekilde ifade etme, dinleme ve dinlediğini anlama becerilerini geliştiriyoruz. Hikaye okuma ve hikaye tamamlama etkinlikleriyle okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlıyoruz. Drama ve doğaçlama çalışmalarıyla öz güven gelişimlerini destekliyor, hayal güçlerini ve düşünce dünyalarını zenginleştiriyoruz.