fbpx

PELİKAN'DA DİL EĞİTİMİ

Yaşları itibari ile öğrenmede en verimli dönemlerinde olan çocuklarımız için okul öncesi eğitiminde yabancı dil büyük öneme sahiptir. Anadil eğitimiyle paralel olarak uygulamalı İngilizce eğitimimiz; çocukların konuşulanları duyma, duyduklarını tekrarlama ve algılama becerisine bağlı olarak dil öğrenimlerini olumlu yönde etkiler.

Öğrendiği konuları yaşı gereği somutlaştırarak öğrendiği için öğrendiği konulara görsel ve duyuşsal cevap verir. İşlenilen konulara aktiviteler ve materyallerle destek verilir. Bireysel farklılıkların olduğu her öğrencinin aynı zamanda ve aynı düzeyde öğrenmediği göz önünde bulundurularak konular tekrar edilerek ve zamana yayılarak işlenir. Yabancı dil eğitimi ile birlikte öğrencilerimiz yarınlara daha donanımlı bir şekilde hazırlanır.