fbpx

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ

SANAT

İnsan zekasının doğayı işlemesi, kendi amaçlarına göre onu etkilemesidir. İnsanlarda, güzele karşı bir ilgi ve güzellik duygusu vardır. Bu arada duyguların taşa, tahtaya kazılması ile resim, maddenin şekillendirilmesi ile heykel ortaya çıkmış; duyguların seslerle belirtilmesi müziğe temel olmuş, çeşitli oyunlarla tiyatro, yazının bulunmasıyla edebiyat başlamıştır.

İlk çağlardan beri insan güzel sanatların tümünü, kendini ve ait olduğu toplumu geliştirme, zenginleştirme ve güçlendirme yolunda vazgeçilmez bir etkinlik olarak görmüştür. Sanat eseri sayesinde insan bulunduğu çevreyi algılar, çevresine farklı bir gözle bakmayı ve bu bakışla eyleme geçmeyi öğrenir. Kişiliklerin gelişiminde önemli rol oynar. Duyan, düşünen, yaratan insanlara hoşgörüyle bakabilmesi, insancıl düşüncelerin gelişmesine de katkıda bulunur.

Toplum içinde yaşamak ve grup çalışmalarına katılmak, güven oluşturmak, soyut kavramları daha kolay algılamak, belirli bir güzellik anlayışına ulaşmak, sanat eserinin insana yaptığı katkılardan bazılarıdır.

MÜZİK

Duygularımızı, düşüncelerimizi veya olayları anlatmak amacıyla ölçülü ve düzenli seslerin, sanat düşünceleri içerisinde ritimli veya ritimsiz olarak bir araya getirme sanatıdır.

Müzik bireylerin ve toplumların hayatında önemli bir rol oynar ve insanın tabiatında bulunan tabii bir ihtiyaçtır. Müzik, işiten ve dinleyenlerin kalplerine neşe ve mutluluk verir. Dinleyenlerin organlarını titretir, ruhunu dinlendirir, sinirlerini rahatlatır, kederlerini unutturur, zihnini açar ve sakinleştirir. Güzel ses, vücuda yayılır. Güzel sesle, kan berraklaşır, ruh gelişir, kalp dinlenir. Çünkü müzik, organları yormadan elde edilen bir lezzettir.