fbpx

PELİKAN’DA HER GÜN NLP MOTİVASYON

“Pelikan NLP Motivasyon” ilk olarak Pelikan Eğitim Kurumları tarafından geliştirilen ve uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem bilinç ve bilinçaltı arasında iletişimi kuvvetlendirdiği için öğrencide istendik yöndeki davranışları kısa sürede alışkanlık haline dönüştürür.

NLP = Neuro Linguistic Programming

 • Neuro ile; insanların görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği beyin ve sinir sistemi vurgulanır.
 • Linguistic ile; yaşam deneyimlerinin dil vasıtası ile kodlanması, dilin deneyim edinme ve değişim süreçlerindeki etkisi vurgulanır.
 • Programming ile arzu edilen değişiklikleri gerçekleştirmek üzere, duygu, düşünce ve davranışlarımız üzerinde, bilinçli veya bilinçdışı akıl yardımıyla yapılan yeniden düzenleme biçimi vurgulanmaktadır.

Pelikan Eğitim Kurumlarında her gün NLP motivasyon eğitimi yapılıyor. Anasınıfından Liseye uygulanan bu eğitim öğrencilerde gözle görünür birçok değişim yaratıyor.

Yöntemi uygulayan öğrenci;
 • Hayal gücünü geliştirmeyi,
 • Duruş bozukluklarını önlemeyi,
 • Farklı bakış acısı kazanmayı,
 • Öz güven kazanmayı,
 • Sorumlulukların farkına varmayı,
 • Hayata pozitif bakmayı, hayatın güzelliklerini görmeyi,
 • Nerede ve nasıl hareket etmesi gerektiğini,
 • Kendisine saygı duymayı,
 • Canlılara değer vermeyi öğrenir.