fbpx

Önce Disiplin Sonra Başarı

Disiplin Latince öğretmek, terbiye etmek demek olan “discipulus” kelimesinden gelmiştir. İlk dönemlerde  öğretim ve eğitim anlamındayken sonradan ilk kez Büyük Frederik tarafından ceza anlamında kullanılmıştır. Osmanlılar zamanında ise “zaptu rapt” sözü (askeri zapt etmek, görevlendirmek ve fertler arasında manevi bağ sağlamak) bugünkü disiplin anlamında kullanılmıştır. Dilimizde cezai müeyyide olarak değil, ilk önceleri kullanılan anlam esas alınarak kullanılmaktaysa da toplumda yanlış ifade kazanmıştır. Eğitimde, yapılan işte, askerlikte başarının esası disiplinli olmaya bağlıdır.

Özel Pelikan Kurumları öğrencilerini öncelikle birer birey olarak kabul eder. Çeşitli görevlendirmelerle kurum ile bireyler arasında manevi bağlar örer. Zira bizim için disiplin ;kişinin olması gereken şeyi , olması gerektiği zamanda, gerektiği kadar yapabilmesi için gerekli otokontrol sistemlerinin harekete geçirilmesine yardımcı olmaktır.